Att tänka på

* Vaccinationer:  Din hund ska vaccinerad mot parvo, valpsjuka, HCC samt  kennelhosta. 

 

* Avmaskning: Din hund ska vara regelbundet avmaskad

 

* Din hund ska vara fri från skabb, ohyra och liknande

 

* Fullt försäkrad:  Din hund ska vara veterinärvårdsförsäkrad samt en hemförsäkring som innehåller ansvarsförsäkring på din hund. 

 

* Inskolning: När din hund börjar hos oss har vi en prövomånad för att se om din hund fungerar i flocken samt passar in i på dagis. Vi börjar alltid med några inskolningsdagar. Dessa anpassas efter individen. 

 

*Valpar:  Vi tycker att det är viktigt att valpen känner sig trygg i sin nya familj innan den börjar på dagis. Vi tar därför inte emot valpar yngre än 6 månaders ålder

 

*Löptikar: Vi tar emot både tikar och hanar. När tiken löper får den därför stanna hemma pga risken för stor stress för hanhundarna

 

* Koppelgående: Din hund ska ha en grundläggande vardagslydnad och kunna gå i koppel  då alla hundar går tillsammansl

 

* Lunch Om din hund äter lunch tar du med hundens mat i en platsbehållare 

 

*Halsband och koppel: Ta med eget halsband och koppel, OBS INTE FLEXIKOPPEL!

 

* Rastad hund: Din hund ska vara välrastad när den anländer på morgonen