Allmäna villkor

Regler för lämning & hämtning av dagishund

Hunden ska vara välrastad när den anländer på morgonen. Inlämning sker mellan kl. 07.30-09.00. Hämtning mellan 15.00-17.00. Senare respektive tidigare lämning  sker endast i särskilda fall och då alltid efter överenskommelse.  

Försäkringar

Hunden ska vara veterinärvårdsförsäkrad. Ägaren ska även  inneha en hemförsäkring med ansvarsförsäkring på sin hund. Hundfrid vill ha en kopia på akuellt försäkringsintyg

 

Vaccinationer

Hunden ska vara vaccinerad mot parvo, valpsjuka, HCC samt kennelhosta. Vaccinering mot kennelhosta ska ske varje år. Vi vill ha en kopia på  aktuellt vaccinationsintyg.

Avmaskning

Regelbunden avmaskning av hunden ska ske. Den ska i övrigt vara fullt frisk och fri från ohyra och skabb eller liknande.

Sjuk/skadad hund

Hund med misstänkt smittsam sjukdom får inte vistas på dagis. Det innefattar även diarré och klåda. Om det skulle uppkomma epidemier som noskvalster, rävskabb eller löss måste samtliga hundar behandlas! Hunddagiset har rätt att vägra ta emot hund vid misstanke om smitta, sjukdom eller skada. Ingen avräkning på priset görs för hund som hålls hemma pga sjukdom/skada.

 

Tillfällig frånvaro

Vid tillfällig frånvaro ska hunddagiset meddelas så snart som möjligt. Ingen avräkning på priset görs om hunden hålls hemma pga sjukdom/ledighet eller semester. Om ägaren väljer att hålla sin hund hemma  en/flera veckor under juni alt. augusti gäller alltså fortfarande full betalning för månaden

 

Semester

Hunddagiset är stängt för semester under juli månad. Denna månad är avgiftsfri.

Hunddagiset har stängt alla röda dagar samt mellan julafton och trettondagsafton. Vi informerar i god tid! Ordinarie taxa debiteras för december & Januari månad. Dag före röd dag stänger dagiset kl. 15.00.

 

Löptikar

Löptikar tas inte emot pga risken för hög stress hos hanhundarna. Ägaren ska informera dagiset så snart man misstänker att tiken ska till att löpa. Ägaren får avdrag motsvarande  två veckors frånvaro max två gånger per år i samband med löp oavsett om hunden löper kortare eller längre tid. Om ägare med fler än en hund väljer att hålla samtliga hundar hemma till följd av ett löp gäller endast avdraget för den aktuella hunden.   

Uppsägningstid

Första dagismånaden tillämpas en prövomånad. Det innebär att du som hundägare eller vi från dagis kan säga upp kontraktet med omedelbar verkan. Därefter är uppsägningstiden två månader from sista datumet i pågående månad och uppsägning görs alltid skriftligen till Hunddagiset.