Priser för rastning

Vi erbjuder rastning vardagar måndag-fredag mellan kl. 9.00-15.00. (ej helger eller röda dagar) Övrig tid endast enligt överenskommelse.

Vi erbjuder två alternativ:

1. Månadsabonnemang. Det innebär att din hund får en fast plats hos oss och man betalar en månadsavgift.


Prislista:
5 dagar i veckan 30 minuters promenad 2400 kr

4 dagar i veckan 30 minuters promenad  2000 kr

3 dagar i veckan 30 minuters promenad 1700 kr

2 dagar i veckan 30 minuters promenad 1200 kr

* Abonnemangen gäller måndag-fredag. Ej röda dagar, klämdagar och aftnar.2. Enstaka tillfällen. Det innebär att vi rastar din hund endast vid särskilda tillfällen. Denna tjänst erbjuds i mån av tid

Prislista:
20 minuters promenad - 185 kr
45 minuters promenad - 295 kr

Vid rastning på helgdagar tillkommer 50 % på priset.
Eventuell reseersättning kan förekomma.
Avbokning av enstaka rastningar ska ske senast kl. 17.00 dagen före rastning. Annars debiteras full avgift.

Prislista - Övriga tjänster:
Kloklipp i samband med rastning 100 kr.

Alla priser är inklusive moms.


Flerhundsrabatt:
Vid flera hundar i familjen ges 50% rabatt för övriga hundar.


 

Villkor

Ledighet/frånvaro:
Vid sjukdom, semester eller övrig ledighet från din eller hundens sida återbetalas ingen avgift. Det innebär att du betalar full avgift för hunden. I gengäld finns en plats reserverad hos oss oavsett vad som händer och ingen annan hund tas emot under denna period.

Vid sjukdom eller ledighet från vår sida återbetalas avgiften för outnyttjade dagar, oavsett anledning. Vi har semesterstängt juli månad. Denna period är avgiftsfri.

Betalning:
Månadsabonnemang betalas via faktura i förskott. Fakturan skickas ut via epost och ska vara betald senast den 27 i varje månad. Vi har rätt att vägra ta emot hunden om avgiften ej erläggs i tid. 
Vid enstaka rastningar lägger vi fakturan i hemmet efter avslutad promenad,  alt. skickar den via epost. Den ska då betalas inom 7 dagar.

Första månaden är en provmånad och kan sägas upp när som helst. Därefter övergår avtalet i ett fast abonnemang med uppsägningstid på 2 månader.
 
Uppsägning:

Uppsägningstiden är 2 månader. (säger man upp sin plats i maj är sista månaden juli)
Uppsägning ska ske skriftligen. Avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som innfaller två månader efter skriftlig uppsägning.

Vid sjukdom och skada:
Hundens ska vara frisk och fri från ohyra. Vid misstanke om sjukdom, skada eller smitta har vi rätt att vägra ta emot hunden.  Inget avdrag  på månadsavgiften görs i sådant fall.