Anmälningsvillkor & Betalningsinformation

Anmälan
Anmäl dig till kurs genom ett av följande alternativ

1. Ring Karin 0703-556800 eller att maila till info@hundfrid.se.

2. Använd formuläret under rubriken - Anmälan till kurs i menyn eller klicka här! 

 

All information skickas ut via e-post. Det är därför viktigt att du i din anmälan anger en giltig emailadress.Vi skickar ut en kallelse ca 2 veckor före kursstarten. Där hittar du all information om just den kursen samt vägbeskrivning samt praktisk information inför kursstarten.

  

Kurskostnaden  betalas in på  Bg:363-3369. Glöm ej att ange ert För- och Efternamn samt vilken kurs ni ska gå på er inbetalning.

 

Om du anmäler dig till kurs 1-5 dagar före kursstart ska kvitto på betald kursavgift medtas vid första kurstillfället. Det går även bra att betala kontant på plats.
 

Obs: Då du betalar in kursavgiften intygar du att du läst och godkänt dessa betalningsvillkor och vår anmälningsinformation

 

 

Avbokning
Anmälan till kurs är bindande om kursplatsen inte avbokas senast 14 dagar före kursstart. Avbokas platsen senare är du fortfarande betalningsskyldig för kursplatsen!Anmäler du dig till kurs senare än 2 veckor före kursstarten är anmälan bindande direkt,
 detta då du uppehåller en plats på den aktuella kursen.

Avbokar du din kursplats senast 2 veckor före  kursstart återbetalas kursavgiften till det konto du angett med undantag av en anmälningsavgift om 20% av kursavgiften.

Obs: I händelse av inställd kurs betalas alltid hela kursavgiften tillbaka till dig.

 

Avbokning pga Sjukdom eller skada

Om du eller din hund blir sjuk eller skadad före kursstart kan du avboka din plats fram till dagen före kursstart mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg på sjukdom eller skada. Då  återbetalas hela kursavgiften.  

 

Avhopp från påbörjad kurs

Om du påbörjat kursen betalas ingen del av kursavgiften tillbaka oavsett anledning till avhoppet. Samma sak gäller om  ni inte kan medverka vid något tillfälle. I mån av plats erbjuds du dock att ta igen för missade tillfällen vid en senare kursstart. Om du eller hunden måste avbryta kursen  pga sjukdom eller skada erbjuds ni efter överenskommelse  att fortsätta kursen vid en senare kursstart av samma typ inom ett år. Inga pengar återbetalas. Om din tik börjar löpa senare än 14 dagar före kursstart erbjuds du en kursplats på senare kursstart av samma typ inom ett år. Inga pengar återbetalas. Under förutsättning att kursen hålls utomhus, samt att tiken inte är i höglöp och påverkar övriga hundars möjlighet till ett kvalitativ deltagande kan vi erbjuda fortsatt kursdeltagande på en avskild del av planen.   
 

Obs: Alla kurser startar under förutsättning att det finns tillräckligt många anmälda .